1. Karen Gerbrands (Fractievoorzitter)
Karen Gerbrands klein
Ik ben van oorsprong verpleegkundige en ben sinds begin 2009 werkzaam in de politiek voor de PVV. Eerst als beleidsmedewerker op het terrein van de zorg, vanaf juni 2010, na een kort raadslidmaatschap, als Tweede Kamerlid met die portefeuille. Ik ben sinds anderhalf jaar weer aan het werk als verpleegkundige en nog steeds betrokken bij de Tweede Kamerfractie. Ik weet dan ook als geen ander wat de huidige plannen voor de zorg voor gevolgen hebben voor de inwoners van Den Haag en Scheveningen. Ik ga mij er hard voor maken om ervoor te zorgen dat iedereen die in onze mooie stad zorg nodig heeft, deze zorg ook krijgt.
 

 

2. Elias van Hees (Vice-fractievoorzitter)
Elias van Hees3
Den Haag is een prachtige stad, maar helaas is er teveel niet in orde. Te lang is er weggekeken voor de problemen, laat staan dat deze problemen zijn aangepakt. In plaats van te kiezen voor handhaven blijven de gevestigde partijen pappen en nathouden. In tegenstelling tot veel andere partijen in de gemeenteraad, ziet de PVV geen heil in kansloze cultuur- en multikulsubsidies of megalomane prestigeprojecten zoals het vreselijke Spuiforum. Ook staan wij pal voor uw baan: de toestroom van arbeidsmigranten moet een halt worden toegeroepen. Diegenen die onze vrijheid misbruiken worden wat ons betreft keihard aangepakt. De islam vormt geen verrijking voor deze prachtige stad en moet daarom worden bestreden. Ik ben vastbesloten om Den Haag terug te geven aan haar bewoners en daar wil ik, met alles wat ik in me heb, voor knokken.
 

 

3. Daniëlle de Winter
Danielle de Winter2
Sinds maart 2010 vertegenwoordig ik de Partij Voor de Vrijheid in de Haagse raad. Ik heb mij ingezet voor een menswaardige ouderenzorg en voor extra ondersteuning voor mantelzorgers. Tegen de miljoenen aan belastingeuro's voor achterstandswijken en gescheiden welzijnsactiviteiten heb ik mij fel verzet. Ik zet mij in voor een stad waar tuig wordt bestraft en waar voor ouderen goed wordt gezorgd. Ook tegen de olievlek die betaald parkeren heet en het uitmelken van de automobilist heb ik mij gekeerd. Ik ben trots dat ik opnieuw kandidaat voor de PVV mag zijn. Raadslid zijn betekent voor mij weten wat er leeft in de stad. De oplossing voor problemen in de stad kan alleen een succes worden wanneer bewoners bij deze oplossing worden betrokken.
 

 

4. Andre Elissen
Andre Elissen6
Vanaf april 1977 woon ik al in Den Haag en Scheveningen. Ik woonde o.a. in Benoordenhout, Regentessekwartier, omgeving Valkenboskade en de laatste jaren woon ik met veel plezier in Scheveningen. Ik heb de stad, met name bepaalde wijken, zien verpauperen. Criminaliteit, overlast en straattuig tijdens mijn bijna 34 -jarige loopbaan bij de politie fors zien toenemen. Zachte heelmeesters en een softe aanpak werken niet. Geen taakstrafjes, enkelbandjes en kopjes thee, maar duidelijke grenzen stellen en stevig aanpakken van criminelen en asocialen die misbruik maken van onze (sociale) voorzieningen. Tijd voor een andere koers. Tijd voor een veiliger Den Haag en Scheveningen. Aandacht en zorg voor onze ouderen! Stimuleren van ondernemerschap, inperken van overbodige bureaucratie. Lastenverlichting en terugdringen gemeentelijke heffingen. Onze normen en waarden verdienen respect, er is dus geen plaats voor sharia. Wie zich niet wil aanpassen is vooral vrij om te gaan! Een leefbaar, veilig, ondernemend en herkenbaar Den Haag en Scheveningen, daar wil ik mij als mogelijk toekomstig raadslid van harte voor inzetten. Genoeg is genoeg! Sociaal waar het kan, maar hard waar het moet!
 

 

5. Willie Dille
Willie Dille7
Als volksvertegenwoordiger voor de PVV vind ik het belangrijk om veel met mensen in de stad te praten en te proeven wat er leeft onder de Hagenaar en Hagenees. De komende tijd moet de gemeente belangrijke besluiten nemen over zorg en dit gaat heel veel mensen aan: kinderen, gehandicapten en ouderen. De PVV laat deze mensen niet in de steek en zal vechten voor goede zorg voor iedereen. Daarnaast heb ik me altijd sterk gemaakt voor de kleine ondernemers die dreigen te zwichten onder de regeldruk van dit College. Of het nu de bloemenkiosk in de Grote Marktstraat is, de ijscoman op de boulevard of de marktkooplui op de Haagse Markt, wij pleiten voor minder regels, minder kosten en meer oog voor onze Haagse ondernemers. En dat blijven we doen.
 

 

6. Tim Vermeer
7 Tim Vermeer
 
Vanuit mijn achtergrond als planoloog wil ik me namens de Partij Voor de Vrijheid graag inzetten voor een betere logistiek en ruimtelijke ordening in de Hofstad. De bereikbaarheid van Den Haag en Scheveningen laat nogal eens te wensen over en in verschillende wijken is er te weinig plek om alle auto's kwijt te kunnen. We moeten daarom meer investeren in de infrastructuur en betaalbare parkeerplaatsen. De PVV staat voor mij voor duidelijke taal en een herkenbaar beleid.