Biografie
Vanaf april 1977 woon ik al in Den Haag en Scheveningen. Ik woonde o.a. in Benoordenhout, Regentessekwartier, omgeving Valkenboskade en de laatste jaren woon ik met veel plezier in Scheveningen. Ik heb de stad, met name bepaalde wijken, zien verpauperen. Criminaliteit, overlast en straattuig tijdens mijn bijna 34 -jarige loopbaan bij de politie fors zien toenemen. Zachte heelmeesters en een softe aanpak werken niet. Geen taakstrafjes, enkelbandjes en kopjes thee, maar duidelijke grenzen stellen en stevig aanpakken van criminelen en asocialen die misbruik maken van onze (sociale) voorzieningen. Tijd voor een andere koers. Tijd voor een veiliger Den Haag en Scheveningen. Aandacht en zorg voor onze ouderen! Stimuleren van ondernemerschap, inperken van overbodige bureaucratie. Lastenverlichting en terugdringen gemeentelijke heffingen. Onze normen en waarden verdienen respect, er is dus geen plaats voor sharia. Wie zich niet wil aanpassen is vooral vrij om te gaan! Een leefbaar, veilig, ondernemend en herkenbaar Den Haag en Scheveningen, daar wil ik mij als raadslid van harte voor inzetten. Genoeg is genoeg! Sociaal waar het kan, maar hard waar het moet!

Portefeuilles
-
Rekeningencommissie
-
Openbare Orde en Veiligheid
-
Financiën
-
Aanbestedingsbeleid
-
Dienstverlening
-
Gemeentelijke Organisatie
-
ICT, Communicatie en Mediabeleid (Smart City)
-
Citymarketing, Horeca, Toerisme, Evenementen/Congressen
-
Zee- en luchthaven
-
Gebiedsontwikkeling Scheveningen Haven

 

 

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube