SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 31 januari 2018

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Bent u bekend met het bericht ‘Rechercheur Den Haag lekte anderhalf jaar naar criminelen’?1

2. Wat vindt u ervan dat deze zaak niet op zichzelf staat maar dat er in één jaar tijd vier lekken zijn ontdekt bij de politie-eenheid Den Haag?

3. Kunt u aangeven welke etnische achtergrond de daders/verdachten hebben? Zo neen, waarom niet?

4. Kunt u voor de grote steden (G4) uiteenzetten hoeveel integriteitsschendingen er in de periode 2014-nu zijn geregistreerd en in hoeveel gevallen er sprake was van lekken? Graag een overzicht per jaar. Zo neen, waarom niet?

Read More

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 17 januari 2018

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.


1. Bent u bekend met de clip ‘Wijkagenten Hoefkade connecten op street-level’?1

2. Bent u met de PVV van mening dat de rap, die door wijkagenten van de Hoefkade/Schilderswijk/Stationsbuurt/Rivierenbuurt is opgenomen, als een politieke boodschap kan worden opgevat? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat vindt u hiervan?

3. Deelt u de mening van de PVV dat (wijk)agenten te allen tijde neutraliteit, autoriteit en gezag moeten uitstralen als zij in functie zijn en daarom weg moeten blijven van het op deze wijze uiten van politieke meningen/opvattingen? Zo neen, waarom niet?

Read More

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 11 januari 2018

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende aanvullende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

Vandaag is er door Follow The Money een kritisch artikel gepubliceerd over The Hague Security Delta. Het uitgebreide artikel ‘De Haagse bluf van The Hague Security Delta’1 is het tweede artikel in vier maanden tijd met een kritische boodschap over The Hague Security Delta. Eind 2017 kwam De correspondent met schokkende conclusies in het artikel ‘Ze moesten Nederland veiliger maken, maar bouwden vooral luchtkastelen’2. De PVV wil een uitgebreide reactie van de wethouder.

1. Bent u bekend met het artikel ‘De Haagse bluf van The Hague Security Delta’; het tweede zeer kritische artikel over The Hague Security Delta in nog geen vier maanden tijd?

Read More

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube