Den Haag, 12 oktober 2017

Eind april heeft een groep krakers haar intrek genomen in twee panden aan het Spui in de Haagse binnenstad. Bijna een half jaar later zijn de gekraakte panden nog steeds niet ontruimd, terwijl kraken een strafbaar feit is.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende aanvullende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad:

1) Bent u bereid het pand per direct of zo spoedig mogelijk te ontruimen en de volledige kosten daarvan (inzet hulpdiensten, politie, huur materieel, etc.) te verhalen op de krakers? Zo nee, waarom niet?

2) Bent u bereid te controleren en tevens navraag te doen bij de eigenaar of er naast het strafbare kraken nog andere strafbare feiten zijn gepleegd (o.a. vernieling, diefstal, etc.) en deze feiten en verdachten, desnoods ambtshalve, te vervolgen? Zo ja, welke feiten en wat is omvang van de schade? Zo nee, waarom niet?

Namens de Partij voor de Vrijheid,

Andre Elissen en Daniëlle de Winter

Beantwoording schriftelijke vragen:
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5987403/1/RIS298138%20Beantwoording%20SV%20Krakers%20Spui

De Partij Voor de Vrijheid in de Haagse gemeenteraad is verbijsterd over het plan van de gemeente Den Haag om hoogopgeleide jongeren naar de stad te lokken met gratis wonen, een baan en zakgeld.

Het project '30 Days a Hagenees' laat kandidaten een maand lang gratis wonen, geeft ze een baan en zakgeld.

Raadslid Daniëlle de Winter: "Dit is werkelijk te bizar voor woorden! De Hagenaar staat vaak jaren op een wachtlijst voor een betaalbare woning en de rijen bij de voedselbank worden steeds groter, omdat de banen niet voor het oprapen liggen. Dit strooien met Haags belastinggeld is dan ook niet uit te leggen aan de mensen in onze stad. Gratis bestaat niet en de Hagenaar betaalt de rekening!

Read More

De PVV in de Haagse gemeenteraad is woedend na het lezen van de nieuwsbrief** van Vestia. Onlangs maakte Vestia bekend dat de ouderen uit de Hoog Lindoduin-flat hun woning moeten verlaten vanwege een grootschalige renovatie. Uit een nieuwsbrief van Vestia blijkt nu dat de vrijgekomen woningen tijdelijk verhuurd zullen worden, via antikraak-organisatie BE-ZET om leegstand te voorkomen.

PVV-raadslid Daniëlle de Winter: "Dit is echt te gek voor woorden! Deze ouderen die al jarenlang in Hoog Lindoduin wonen worden hun woning uitgejaagd onder het mom van 'renovatie', maar Vestia stelt deze woningen kennelijk wel open voor tijdelijk verhuur aan een stel (anti)krakers? Vestia zou zelfs aan de huidige bewoners hebben gevraagd om hun gordijnen te laten hangen voor de 'nieuwe' bewoners. Knettergek!” De PVV vraagt het college om opheldering en eist dat Vestia op het matje wordt geroepen.

Read More

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube