door Daniëlle de Winter, Gemeenteraadslid PVV Den Haag - Woordvoerder Krachtwijkenbeleid

Het zomerreces is voorbij en dat betekent dat politiek Den Haag na een ‘roerige’ zomer weer van start gaat. Voor de Haagse PvdA het uitgelezen moment om het nieuwbakken college te vragen om nog eens diep in de buidel met gemeenschapsgeld te tasten voor extra (financiële) middelen voor de Schilderswijk. Coalitiepartner VVD spartelt tegen en geeft aan tegen extra krachtwijkengelden te zijn, maar hoe geloofwaardig is dat?

De puinhopen van afgelopen maanden in de Schilderswijk zijn voor de PvdA aanleiding om hun jarenlange krachtwijkenbeleid een extra impuls te geven en het college te vragen om maatregelen die bewoners weer wat perspectief moeten bieden.

Zo vraagt de PvdA het college o.a.:
“Bent u bereid voor de groep jongeren zonder direct uitzicht op werk aan te geven hoe ingezet wordt op een zinvolle vrije tijdsbesteding die hoop geeft op een betere toekomst? Is hiervoor een intensivering van het welzijnswerk in de wijk noodzakelijk? Zo ja, hoe gaat u dat doen? Zo nee, waarom niet en hoe dan wel?”

Read More

door Danielle de Winter

Op 19 mei 2011 werden het meerjarenbeleidsplan WMO 2011 – 2014: 'Zorg voor elkaar' en het uitvoeringsprogramma 'De Haagse participatiemaatschappij' aangenomen in de Haagse gemeenteraad. Het aannemen van de voorstellen zou o.a. betekenen dat er op verschillende locaties buurthuizen werden gesloten en dat er een nieuwe welzijnsorganisatie zou worden opgericht, 'De Haagse Participatiemaatschappij' (HPM).

Voor de totstandkoming van deze nieuwe organisatie moesten een aantal bestaande organisaties, zoals het CIPO en stichting Mantelzorg, een verplichte fusie aangaan met de door de wethouder aangewezen partners. De voorstellen zorgden voor veel onbegrip en woede onder Hagenaars, maar ook voor reuring in het college. Zo zou collegepartij PvdA..

Read More

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube