De gemeenteraad in vergadering bijeen op 21 januari 2016 ter bespreking van de mondelinge vragen aangaande de financiële situatie van ADO.


Constaterende dat:
- ADO-clubeigenaar steevast zijn beloften richting ADO, haar supporters en de stad niet nakomt.

Read More

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 21 januari 2016 ter bespreking van de mondelinge vragen aangaande de financiële situatie van ADO.


Constaterende dat:
-ADO-clubeigenaar Wang het de laatste tijd stelselmatig laat afweten, waardoor ADO Den Haag in ernstige financiële problemen komt.

Read More

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 21 januari 2016 ter bespreking van de mondelinge vragen aangaande de financiële situatie van ADO.


Constaterende dat:
- ADO-clubeigenaar Wang deze week opnieuw niet is verschenen op de aandeelhoudersvergadering van ADO Den Haag, waardoor de club volgende maand de salarissen van spelers en kantoorpersoneel niet meer kan betalen en onder curatele van de KNVB in categorie 1 komt te staan.

Read More

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube