SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 21 juni 2017

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Klopt het dat er in de bibliotheek Schilderswijk op 22 juni a.s. een iftarbijeenkomst staat gepland en dat Aboe Ismail/Jamal Ahajjaj daar komt spreken?*

2. Klopt het dat deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Bibliotheek Schilderswijk, Ap's Recycling en bewonersorganisatie De Paraplu** en dat deze organisaties subsidie ontvangen van de gemeente Den Haag? Zo ja, hoeveel en hoeveel geld kost deze bijeenkomst de Haagse belastingbetaler?

3. Is het u bekend dat aanhangers van het salafisme een terugkeer naar de zuivere islam ten tijde van de profeet Mohammed nastreven en dat Aboe Ismail/Jamal Ahajjaj zichzelf beschouwd als aanhanger van de zuivere islam?*** Zo ja, acht u het in het termen van integratie en assimilatie wenselijk dat een islamitische prediker die de zuivere islam voorstaat als spreker komt optreden in een Haagse bibliotheek?

Read More

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 5 april 2017

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Bent u bekend met het bericht “Vechtpartij bij Turks referendum Den Haag”?*

2. Kunt u aangeven wat de oorzaak van deze vechtpartij was? Wat zegt deze vechtpartij over het democratische gehalte van de stemming over dit referendum?

3. Wat zijn de kosten die de gemeente gemaakt heeft voor het mogelijk maken van het stemmen op deze manier, inclusief de kosten voor bewegwijzering in het Turks en de beveiliging? Had er niet gewoon schriftelijk gestemd kunnen worden voor dit referendum, dat tot doel heeft van Turkije een dictatuur te maken?

Read More

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Onderwerp:

Den Haag, 21 maart 2017

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.


1. Klopt het dat er in de brede buurtschool Kleurrijk te Den Haag op 29 maart a.s. een voorlichting gepland staat over opvoeden en radicalisering door Jamal Ahajjaj?[i]

2. Klopt het dat deze voorlichting georganiseerd wordt door Stichting Mooi en dat deze organisatie subsidie ontvangt van de gemeente Den Haag? Zo ja, hoeveel en hoeveel geld kost deze bijeenkomst de Haagse belastingbetaler?

3. Is het u bekend dat aanhangers van het salafisme een terugkeer naar de zuivere islam ten tijde van de profeet Mohammed nastreven en dat Jamal Ahajjaj zichzelf beschouwt als aanhanger van de zuivere islam?[ii] Zo ja, acht u het in het termen van integratie en assimilatie wenselijk dat een islamitische prediker die de zuivere islam voorstaat Haagse ouders gaat vertellen over opvoeden en radicalisering?

Read More

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube