De gemeenteraad van Den Haag op 17 december 2015 in vergadering bijeen ter bespreking van de mondelinge vragen over raadsmededeling ‘RM 381’ voortgang huisvesting statushouders.

Constaterende dat:
- het college van B&W in 2016 2100 statushouders wil huisvesten;
- het college het pand aan de Anna van Hannoverstraat 4 na 1 januari gereed wil maken voor huisvesting van honderden statushouders.

Read More

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 5 november 2015, ter bespreking van het 2-minutendebat over de inrichting van de Grote Marktstraat;


Constaterende dat:

- Het college de ambitie heeft om van de Grote Marktstraat een winkelboulevard met internationale allure, goede sfeer en hoge kwaliteit te maken;

Read More

De gemeenteraad van Den Haag op 14 oktober 2015 in vergadering bijeen ter bespreking van de ‘Startnotitie huisvesting statushouders’ (RIS 287181).

Constaterende dat:
- het college akkoord is met de opvang van 600 asielzoekers in het voormalige ministerie van SZW in het Haagse Bezuidenhout;
- het college 50 à 100 statushouders gaat huisvesten aan de Scheveningseweg 90;
- het college 40 minderjarigen met een verblijfsstatus tot hun 18e gaat opvangen aan de Kiwistraat in Loosduinen;
- het college tot en met 2016 minstens 2.390 statushouders in Den Haag gaat huisvesten;
- het college de inwoners van de stad niet vooraf over de plannen geraadpleegd heeft.

Read More

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube