SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 07-12-2017

Onderwerp: Strakke handhaving wettelijke taaleis in Den Haag!

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de PVV de volgende vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Bent u bekend met het bericht: ‘Nederlands cruciaal bij vinden van werk – Van Ark wil dat gemeenten wet uitvoeren’?1

2. Bent u bekend met de WETTELLIJKE taaleis en bent u er van doordrongen dat deze bewust niet wordt nageleefd door uw collega-wethouder SWWS? Zo ja, wat vindt u daarvan?

3. Hoeveel inwoners van Den Haag ontvangen op dit moment een bijstandsuitkering?

4. Kunt u aangeven hoeveel allochtonen en autochtonen in Den Haag een bijstandsuitkering ontvangen? Indien u voornemens bent om deze vraag weer te beantwoorden met de dooddoener dat dit niet geregistreerd wordt op gemeentelijk niveau: bent u bereid deze registratie per direct op te starten of gaat u stug door met het voeren van uw struisvogelpolitiek?

Read More

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 27-11-2017

Onderwerp: ‘Rechter: Gebiedsverbod omstreden imam Fawaz terecht opgelegd’

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de PVV de volgende vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Bent u bekend met het bericht: ‘Rechter: Gebiedsverbod omstreden imam Fawaz terecht opgelegd’?1

2. Heeft u kennisgenomen van het oordeel van de rechtbank dat de gedragingen van Fawaz Jneid een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid?2 Zo ja, welke mogelijkheden geeft dit voor de gemeente om deze haatimam aan te pakken? Graag een uitgebreid overzicht.

Het gebiedsverbod dat in augustus door de minister is opgelegd aan haatimam Fawaz Jneid heeft een duur van slechts zes maanden en geldt alleen voor de Schilderswijk en de wijk Transvaal.

Read More

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 08-11-2017

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de PVV de volgende vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Klopt het dat er een beginseluitspraak is aangevraagd inzake een omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe moskee en internaat met logeerfunctie aan de Delftselaan 42?1
2. Bent u bekend met de schokkende en zorgwekkende berichtgeving over moskee-internaten?2
3. Is het u bekend dat de islam een homofobe, antisemitische, gewelddadige maar ook vrouwonvriendelijke ideologie is? Zo neen, bent u bereid om uw huiswerk te doen en u zich hierin te verdiepen alvorens een beginseluitspraak te doen?
4. Wat vindt u ervan dat de islam zo welig tiert in onze stad dat er nu een verzoek ligt tot een moskee-internaat in onze stad waardoor straks nog meer kinderen van jongs af aan worden blootgesteld aan een haatideologie?3
5. Wat is uw standpunt t.a.v. islamitische internaten in Nederland en in onze stad in het algemeen?

Read More

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube