De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op donderdag 21 januari 2016 ter bespreking van het Uitvoeringsprogramma De Kust Gezond (RIS 290042).


Constaterende dat:
- in de nota van uitgangspunten (RIS 290041) staat vermeld dat de plannen grote consequenties zullen hebben voor de kioskhouders op de boulevard;
- er tot op heden door de wethouder en/of gemeente geen contact is opgenomen met de kioskhouders.

Read More

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 26 november 2015 ter bespreking van het tweeminutendebat aangaande Nota Markten, Straathandel en Kiosken.


Constaterende dat:

- uw College in beantwoording op vragen van D66 en ChristenUnie/SGP (RIS 283540) heeft toegezegd de bewegwijzering richting de Haagse Mart te verbeteren;
- uit gesprekken met bij ons bekende marktkooplui is gebleken dat de bewegwijzering nog niet is verbeterd.

Read More

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 26 november 2015, ter bespreking van het tweeminutendebat over de nota ‘Markten, Straathandel en Kiosken’ (RIS 283882);


Constaterende dat:
- ondernemers momenteel de regen buiten hun kraam proberen te houden door gebruik te maken van zonweringen, parasols en andere provisorische voorzieningen, die hun verkoopwaar onvoldoende tegen nat weer beschermen;

Read More

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube