SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 11 januari 2018

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende aanvullende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

Vandaag is er door Follow The Money een kritisch artikel gepubliceerd over The Hague Security Delta. Het uitgebreide artikel ‘De Haagse bluf van The Hague Security Delta’1 is het tweede artikel in vier maanden tijd met een kritische boodschap over The Hague Security Delta. Eind 2017 kwam De correspondent met schokkende conclusies in het artikel ‘Ze moesten Nederland veiliger maken, maar bouwden vooral luchtkastelen’2. De PVV wil een uitgebreide reactie van de wethouder.

1. Bent u bekend met het artikel ‘De Haagse bluf van The Hague Security Delta’; het tweede zeer kritische artikel over The Hague Security Delta in nog geen vier maanden tijd?

Read More

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 16-11-2017

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de PVV de volgende vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Bent u bekend met het bericht: ‘Onderzoeker: “Gemeente houdt werkelijke bezoekersaantallen evenementen achter”’1?

2. Kunt u reageren op de bewering van de onderzoeker dat de door de evenementen-organisatoren gecommuniceerde cijfers niet overeenkomen met de werkelijkheid?

3. Controleert de gemeente de cijfers die door evenementen-organisatoren worden gecommuniceerd? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat houdt deze controle in?

4. Op basis van welke informatiebronnen communiceert het college, o.a. aan de gemeenteraad, over de bezoekersaantallen van evenementen? Is dit op basis van telefoongegevens, eigen schattingen, tellingen bij de deur, kaartverkoop, informatie van de organisatoren, enz.?

5. Kunt u aangeven waarom er voor deze methoden gekozen wordt?

Read More

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 13-11-2017

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de PVV de volgende vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad.

Onderwerp: Ongeregeldheden en geweld in de Schilderswijk na WK-plaatsing Marokko

1. Kunt u een uitgebreid feitenrelaas geven over de ongeregeldheden en het geweld dat heeft plaatsgevonden op zaterdagavond 11-11 jl. in de Schilderswijk? Zo neen, waarom niet?

2. Klopt het dat er zaterdagavond slechts 2 personen zijn aangehouden?1 Zo ja, kunt u verklaren waarom er die avond niet meer personen zijn aangehouden terwijl er o.a. voertuigen tot stoppen gedwongen werden, vuurwerk afgestoken werd, politie en ME bekogeld werden en een autoruit van een politieauto ingegooid werd?

De woordvoerder van de politie eenheid Den Haag geeft aan: “Personenauto’s werden eigenlijk tot stoppen gedwongen en inzittenden werden mishandeld en dat was voor ons het sein om in te grijpen. Uiteindelijk werd er gegooid met alles en nog wat. Ook vuurwerk afgestoken. Dat was voor ons het moment om de Mobiele Eenheid in te zetten.”2

Read More

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube