De Partij Voor de Vrijheid in de Haagse gemeenteraad is verbijsterd over het plan van de gemeente Den Haag om hoogopgeleide jongeren naar de stad te lokken met gratis wonen, een baan en zakgeld.

Het project '30 Days a Hagenees' laat kandidaten een maand lang gratis wonen, geeft ze een baan en zakgeld.

Raadslid Daniëlle de Winter: "Dit is werkelijk te bizar voor woorden! De Hagenaar staat vaak jaren op een wachtlijst voor een betaalbare woning en de rijen bij de voedselbank worden steeds groter, omdat de banen niet voor het oprapen liggen. Dit strooien met Haags belastinggeld is dan ook niet uit te leggen aan de mensen in onze stad. Gratis bestaat niet en de Hagenaar betaalt de rekening!

Read More

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 29 november 2016

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad:


1. Bent u bekend met het bericht ‘Haagse horeca moet diverser. Adviesrapport voor gemeente niet gebruikt’?*

2. Kunt u aangeven of de beweringen in dit bericht kloppen? Zo ja, op welke onderdelen wel en op welke niet?

3. Kunt u aangeven op welke datum de gemeente het betreffende adviesrapport van het onderzoeksbureau Van Spronsen & Partners ontvangen heeft? Zo neen, waarom niet?

Read More

De Partij voor de Vrijheid in de Haagse gemeenteraad roept de burgemeester op keihard op te treden tegen de drugsdealers, junks en bedelaars in de Schilderswijk. Ondernemers en buurtbewoners luiden vanochtend na jarenlange overlast de noodklok. Drugsdealers en junks schijnen al jarenlang aan de Hoefkade de dienst uit te maken en de buurt te verzieken.

Raadslid Andre Elissen: “Bewoners en ondernemers geven aan bedreigd en geïntimideerd te worden door deze criminelen. De onhoudbare overlast hebben zij ook aan de politie gemeld. Daarnaast geeft de eigenaar van het dinsdagavond gesloten café Martin Luther King aan zelf naar de politie te zijn gestapt voor hulp aangaande drugshandel en –gebruik rondom zijn café. Als dit klopt, valt het wat de PVV betreft niet te verdedigen dat deze ondernemer in plaats van geholpen, gedupeerd is met een sluiting van zijn bedrijf.”

Read More

poster-klein-verkiezingen

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube