De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 11 februari 2016 ter bespreking van het raadsvoorstel van de Rekenkamer n.a.v. het onderzoek “Moeite met afstand”.


Besluit om punt 5 te wijzigen in:
5. Het college legt een ontwerpbesluit, zoals bedoeld in art 160 lid 2 van de Gemeentewet tot oprichting van of deelneming in een Publiek Private Samenwerking (PPS) of een vennootschap ter instemming voor aan de raad. In het ontwerpbesluit wordt tenminste aangegeven welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden ieder van de deelnemende partijen heeft en wordt de meerwaarde voor de gemeente onderbouwd.

Read More

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 11 februari 2016 ter bespreking van het voorstel van het college inzake Horecavisie Den Haag (rv 7; RIS 288645).


Constaterende dat:
- eetcafé Augustus met het afnemen van hun 18 jaar gedoogde achterterras de rekening schijnt te moeten betalen voor haar strijd voor gelijke rechten inzake een parkeerterras.

Read More

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 11 februari 2016 ter bespreking van het voorstel van het college inzake Horecavisie Den Haag (rv 7; RIS 288645).


Constaterende dat:

- er in de Reinkenstraat de situatie is ontstaan waarbij de ene horecagelegenheid van de gemeente wel een parkeerterras heeft gekregen en de andere horecagelegenheid niet.

Read More

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube