Gisteren berichtte Nieuwsuur dat privacygevoelige informatie van burgers niet veilig is bij gemeenten. Uit nieuwe cijfers blijkt dat het aantal datalekken door gemeenten fors is toegenomen. In de meeste gevallen gaat het om persoonsgegevens die door de gemeente zijn verstuurd of afgegeven aan de verkeerde ontvanger. De PVV in de Haagse gemeenteraad wil opheldering van het college.

PVV-raadslid Andre Elissen: "Het is onacceptabel dat privacygevoelige informatie van burgers op straat komt te liggen door toedoen van de gemeente. Burgers moeten er van op aan kunnen dat als zij informatie aan de gemeente verstrekken, dit in veilige handen is. Wat de PVV betreft moet het college dan ook direct aan de bak om datalekken in de toekomst te voorkomen.’

Read More

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 29 november 2016

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad:


1. Bent u bekend met het bericht ‘Haagse horeca moet diverser. Adviesrapport voor gemeente niet gebruikt’?*

2. Kunt u aangeven of de beweringen in dit bericht kloppen? Zo ja, op welke onderdelen wel en op welke niet?

3. Kunt u aangeven op welke datum de gemeente het betreffende adviesrapport van het onderzoeksbureau Van Spronsen & Partners ontvangen heeft? Zo neen, waarom niet?

Read More

De Partij voor de Vrijheid in de Haagse gemeenteraad roept de burgemeester op keihard op te treden tegen de drugsdealers, junks en bedelaars in de Schilderswijk. Ondernemers en buurtbewoners luiden vanochtend na jarenlange overlast de noodklok. Drugsdealers en junks schijnen al jarenlang aan de Hoefkade de dienst uit te maken en de buurt te verzieken.

Raadslid Andre Elissen: “Bewoners en ondernemers geven aan bedreigd en geïntimideerd te worden door deze criminelen. De onhoudbare overlast hebben zij ook aan de politie gemeld. Daarnaast geeft de eigenaar van het dinsdagavond gesloten café Martin Luther King aan zelf naar de politie te zijn gestapt voor hulp aangaande drugshandel en –gebruik rondom zijn café. Als dit klopt, valt het wat de PVV betreft niet te verdedigen dat deze ondernemer in plaats van geholpen, gedupeerd is met een sluiting van zijn bedrijf.”

Read More

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube