De Partij Voor de Vrijheid in de Haagse gemeenteraad is verbijsterd over het plan van de gemeente Den Haag om hoogopgeleide jongeren naar de stad te lokken met gratis wonen, een baan en zakgeld.

Het project '30 Days a Hagenees' laat kandidaten een maand lang gratis wonen, geeft ze een baan en zakgeld.

Raadslid Daniëlle de Winter: "Dit is werkelijk te bizar voor woorden! De Hagenaar staat vaak jaren op een wachtlijst voor een betaalbare woning en de rijen bij de voedselbank worden steeds groter, omdat de banen niet voor het oprapen liggen. Dit strooien met Haags belastinggeld is dan ook niet uit te leggen aan de mensen in onze stad. Gratis bestaat niet en de Hagenaar betaalt de rekening!

Read More

De PVV in de Haagse gemeenteraad is woedend na het lezen van de nieuwsbrief** van Vestia. Onlangs maakte Vestia bekend dat de ouderen uit de Hoog Lindoduin-flat hun woning moeten verlaten vanwege een grootschalige renovatie. Uit een nieuwsbrief van Vestia blijkt nu dat de vrijgekomen woningen tijdelijk verhuurd zullen worden, via antikraak-organisatie BE-ZET om leegstand te voorkomen.

PVV-raadslid Daniëlle de Winter: "Dit is echt te gek voor woorden! Deze ouderen die al jarenlang in Hoog Lindoduin wonen worden hun woning uitgejaagd onder het mom van 'renovatie', maar Vestia stelt deze woningen kennelijk wel open voor tijdelijk verhuur aan een stel (anti)krakers? Vestia zou zelfs aan de huidige bewoners hebben gevraagd om hun gordijnen te laten hangen voor de 'nieuwe' bewoners. Knettergek!” De PVV vraagt het college om opheldering en eist dat Vestia op het matje wordt geroepen.

Read More

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 29 augustus 2016

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad:


Per 1 mei jl. zijn alle officiële bekendmakingen van de gemeente Den Haag te vinden op www.overheid.nl.

1. Is het u bekend dat bij de bekendmakingen staat vermeld: ‘U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum’ of ‘Tijdens de behandeling kan de aanvraag met bijlagen worden ingezien bij het Den Haag Informatiecentrum’?

2. Bent u er van op de hoogte dat niet alle bekendmakingen, aanvragen en overige stukken waar dit bij vermeld staat, zijn in te zien bij het Informatiecentrum Den Haag?[1] Wat is hiervan de reden en hoe vaak komt dit voor?

Read More

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube