De PVV in de Haagse gemeenteraad heeft schriftelijke vragen gesteld over het bericht dat Abou Jahjah een bezoek zou brengen aan theater De Vaillant in de Schilderswijk. De partij wil weten of het bericht klopt dat de Belgisch-Libanese schrijver in Den Haag een platform krijgt.

PVV-raadslid Elias van Hees: “Deze man is een notoire Jodenhater en Hezbollah-huisvriend, die gepleit heeft voor het invoeren van de sharia via het democratisch bestel. Een week geleden nog verdedigde deze islamist een terroristische aanslag in Jeruzalem. Deze man de ruimte bieden in een nota bene door de gemeente gesubsidieerd theater in de Schilderswijk, een wijk waar al teveel islamfanaten zijn en de Jodenhaat al alomtegenwoordig lijkt, zou een heel verkeerd signaal zijn. We willen de garantie van het stadsbestuur dat er in Den Haag geen dergelijk haatcircus zal plaatsvinden op kosten van de belastingbetaler!”

Read More

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 15 december 2016

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Bent u bekend met de uitspraken van de PvdA wethouder SWWS in het Algemeen Dagblad van 15 december jl. over de mislukte inburgering en deelt het college dit standpunt?*

2. Geeft u het faliekant mislukken van de jarenlange open grenzen politiek toe? Zo nee, welke toegevoegde waarde hebben mensen in uw ogen voor ons land als ze niet eens hun inburgeringsexamen halen en de Nederlandse taal leren?

3. Wat is er mis met mensen zelf te laten betalen voor hun inburgering en de taaleis in de bijstand keihard te handhaven, zodat mensen worden gedwongen zich aan te passen?

Read More

De PVV in de Haagse gemeenteraad wil dat langdurige bijstandsgerechtigden door de gemeente worden aangespoord om te gaan werken in het Westland. Dit stelt de partij in reactie op berichten dat er de komende jaren minder Polen naar het Westland zouden komen om te werken. Volgens de PVV zorgt een dergelijke aanpak voor drie voordelen: minder werkloosheid, minder uitkeringen en minder arbeidsmigratie. In het Westland is vraag naar arbeid en in Den Haag zitten bijna 20.000 mensen in de bijstand.

PVV-raadslid Elias van Hees wijst op de oververtegenwoordiging van niet-westerse allochtonen in de bijstand: “als 160 op de 1000 mensen in de Schilderswijk een bijstandsuitkering ontvangt rijst de vraag waarom daar de koffiehuizen vol zitten met mensen die niets mankeren, maar niet willen werken? Bijstandsgerechtigden hebben een wettelijke plicht om aangeboden werk te aanvaarden, mee te werken aan ondersteuning van de gemeente en ze mogen door verkeerd gedrag het krijgen van werk niet belemmeren. De tijd van PvdA-pamperen moet dus tot het verleden behoren, evenals dat winterslapen in de bijstand! Hoe kun je van mensen verwachten dat ze überhaupt weer aan de slag gaan als je ze als gemeente nooit aanspreekt op hun verplichtingen en hierop handhaaft?”

Read More

poster-klein-verkiezingen

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube