Elias van Hees zal zijn functie als raadslid op 21 september aanstaande neerleggen. Van Hees: “Werk en privé zijn al een tijdje niet meer te combineren en ik moet hierin een keuze maken. Ik ben dankbaar en blij dat ik de afgelopen 3,5 jaar de stad Den Haag mocht dienen en wil bij deze iedereen bedanken met wie ik de afgelopen jaren prettig heb samengewerkt om van Den Haag een betere en mooiere stad te maken. Ik wens de PVV-fractie enorm veel succes in aanloop naar een mooie uitslag bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar.”

De PVV in de Haagse gemeenteraad is tegen het besluit van de gemeente die haar prioriteitsaandeel in ADO wil afstaan aan grootaandeelhouder Wang. De partij vindt het daarnaast onverteerbaar dat dit besluit is genomen, terwijl er vanavond een debat op de agenda staat over ADO op verzoek van de PVV.

PVV-raadslid Elias van Hees: “De gemeente Den Haag geeft ADO nu het laatste zetje de Chinese afgrond in. Elke invloed is straks weg, terwijl de gemeente via het stadion toch nog onlosmakelijk verbonden met de club zal zijn. Is de volgende stap dat het stadion ook in Chinese handen komt? De wethouder had op zijn strepen moeten blijven staan en het oordeel van de KNVB – waar de ADO-begroting nu ter goedkeuring ligt - moeten afwachten. Hij loopt echter op de zaken vooruit en zwicht voor de pure pestpraktijken van de Ondernemingskamer en de directie. Dit is de omgekeerde wereld; in plaats van de rotte appels, gaat nu de aandeelhouder weg die in totaal meer dan 70 miljoen in ADO geïnvesteerd heeft.”

Read More

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 21 juni 2017

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Klopt het dat er in de bibliotheek Schilderswijk op 22 juni a.s. een iftarbijeenkomst staat gepland en dat Aboe Ismail/Jamal Ahajjaj daar komt spreken?*

2. Klopt het dat deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Bibliotheek Schilderswijk, Ap's Recycling en bewonersorganisatie De Paraplu** en dat deze organisaties subsidie ontvangen van de gemeente Den Haag? Zo ja, hoeveel en hoeveel geld kost deze bijeenkomst de Haagse belastingbetaler?

3. Is het u bekend dat aanhangers van het salafisme een terugkeer naar de zuivere islam ten tijde van de profeet Mohammed nastreven en dat Aboe Ismail/Jamal Ahajjaj zichzelf beschouwd als aanhanger van de zuivere islam?*** Zo ja, acht u het in het termen van integratie en assimilatie wenselijk dat een islamitische prediker die de zuivere islam voorstaat als spreker komt optreden in een Haagse bibliotheek?

Read More

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube