Raadsvergadering 09-06-2016

Voorzitter, hoe bizar is het dat er gisteren tijdens een besloten fractievoorzittersoverleg, eenzijdig wordt bepaald door de voorzitter van een raad dat er bij zonsondergang geschorst gaat worden? Wederom blijkt dat er in dit huis aparte regels voor de islam gelden. Deze voorkeursbehandeling getuigt van pure islamvrees.

Waarom moet de raad anders 20 minuten wachten, omdat sommige raadsleden ervoor kiezen bij daglicht niet te eten en in hongerstaking te gaan? Waarom daar de hele raad om platleggen? Dit is een pure schending van de seculariteit en wij weigeren als PVV hieraan vrijwillig mee te werken.

Daarom het volgende schriftelijke verzoek met een dictum waarvan ik verwacht dat de raad er direct over kan stemmen:

Motie: Geen schorsing in verband met de ramadan

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 09-06-2016,

Constaterende dat:
- Er gisteren tijdens het besloten fractievoorzittersoverleg eenzijdig door de voorzitter van de gemeenteraad is bepaald dat de vergadering in verband met de ramadan bij zonsondergang geschorst gaat worden.

Overwegende dat:
- Er een reguliere dinerpauze ingelast wordt waarin raadsleden kunnen eten en drinken;
- Een aparte behandeling van de islam een schending van de seculariteit inhoudt.

Spreekt uit:
- De beraadslaging niet te schorsen of uit te stellen, in welke vorm dan ook, omwille van de ramadan.

En gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie is ondertekend door alle aanwezige fractieleden van de PVV: te weten Andre Elissen, Daniëlle de Winter, Willie Dille en Tim Vermeer.

Read More

 

Commissie Samenleving, 09-12-2015:

Voorzitter, het is positief dat veel andere partijen de urgentie inzien van een debat over de financiële situatie van ADO Den Haag en ons verzoek gesteund hebben om hier vanavond over te spreken.

Read More

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube