De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 11 februari 2016 ter bespreking van het voorstel van het college inzake besteding duurzaamheidsmiddelen 2016-2018 (rv 14; RIS 290013).


Constaterende dat:
- de curator van Aardwarmte Den Haag op dit moment bezig is met de afhandeling van het faillissement en een eventuele doorstart (RIS 286724);
- het college in raadsvoorstel Besteding duurzaamheidsmiddelen (RIS 290013) een bedrag van € 1.25 mln. wil gebruiken voor een extra impuls aan warmteprojecten.

Read More

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op donderdag 21 januari 2016 ter bespreking van het Uitvoeringsprogramma De Kust Gezond (RIS 290042).


Constaterende dat:
- in de nota van uitgangspunten (RIS 290041) staat vermeld dat de plannen grote consequenties zullen hebben voor de kioskhouders op de boulevard;
- er tot op heden door de wethouder en/of gemeente geen contact is opgenomen met de kioskhouders.

Read More

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube