De PVV fractie in Den Haag is met stomheid geslagen nu blijkt dat de gemeente orac’s wil plaatsen in Duindorp tegen de wil van de direct omwonenden. PVV-raadslid Tim Vermeer: ”De PVV vindt het onbegrijpelijk dat hier niet naar de Duindorpers wordt geluisterd. Zij willen dat ding niet voor hun deur en bovendien gaat het ten koste van schaarse parkeerplaatsen. Reden genoeg om de plaatsing te annuleren.” De PVV maakt zich zorgen over het plaatsingsbeleid van de gemeente: “Steeds weer verdwijnen er meer parkeerplaatsen door orac’s en laadpalen, net zo lang tot dat de gemeente de norm haalt om betaald parkeren overal in Den Haag in te voeren. De PVV vindt dat schandelijk en wil dat de gemeente stopt met dit smerige beleid”, aldus Vermeer. ​

Read More

Vandaag werd bekend dat de fileschade in Nederland boven de miljard euro is gestegen. De PVV in Den Haag wil dat het college onderzoekt hoe groot de fileschade voor Den Haag is. PVV raadslid Tim Vermeer: “De automobilist en de ondernemer staan in en rondom Den Haag constant vast door de vele files en opstoppingen. Het verbaast dan ook niet dat Den Haag de afgelopen collegeperiode tot 2 maal toe is uitgeorpen tot filehoofdstad van Nederland. Dat brengt onze stad en het Haagse ondernemersklimaat veel schade toe.” Om hoeveel schade het gaat, is echter niet inzichtelijk.  Terwijl dit college net doet alsof haar neus bloedt, wil de PVV nu eindelijk actie: “Dit college heeft afgelopen jaren de bereikbaarheid van de stad laten versloffen, met alle desastreuze gevolgen van dien. Het wordt tijd voor een inhaalslag”, aldus Vermeer.

Read More

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 27 september 2017

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende aanvullende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Bent u bekend met het bericht ‘Onduidelijk waarschuwingssysteem trams vaak oorzaak ongevallen’ en het daaraan ten grondslag liggende rapport?*

2. Kan het college aangeven op welke trajecten/plekken in de stad de meeste ongelukken gebeuren met trams? Zo ja, kan het college daarbij aangeven om wat voor type aanrijdingen het gaat (met fietser, voetganger, auto, enz.)? Zo neen, waarom niet?

3. Kan het college aangeven hoeveel tram waarschuwingsinstallaties de afgelopen vijf jaar een defect hadden en hoe lang de systemen daardoor buiten gebruik waren? Graag een overzicht per jaar. Zo neen, waarom niet?

Read More

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube