SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 12 juli 2017

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Kunt u bevestigen dat de wethouder SWDC de omwonenden van de huisvestingslocatie voor 40 statushouders aan het Oosteinde tijdens de recent georganiseerde bewonersbijeenkomst heeft voorgehouden dat er nog geen schetsen en/of tekeningen zijn van het woongebouw dat in hun achtertuin komt? Zo neen, waarom niet?

2. Kunt u aan de PVV en de omwonenden uitleggen waarom de wethouder de bewoners voorliegt aangezien de tekeningen/impressies van het gebouw gewoon op de website van de bouwer gepubliceerd staan?* Zo neen, waarom niet? Zo ja, kunt u zich voorstellen dat de omwonenden zich bedonderd en voorgelogen voelen?

3. Kunt u aan de hardwerkende inwoners van Den Haag uitleggen dat u nu weer kiest voor het bouwen van gloednieuwe, zeer luxe uitziende woningen speciaal voor statushouders terwijl er voor de eigen inwoners een wachtlijst is van vele jaren? Zo neen, waarom niet?

Read More

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 23 mei 2017

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Bent u bekend met het bericht: ‘Asielzoekers eisen eigen huis, mede vanwege hogere uitkering’?

Read More

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 28 maart 2017

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Bent u bekend met het bericht: “Gehandicapte Thierry strijdt tegen gemeente Den Haag om verplichte keuring: ‘Het is onzin!’”[1]

Voor het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart volstaat in Leidschendam-Voorburg een verklaring van de huisarts. Den Haag eist een keuring van de GGD à €172,-.

2. Kunt u uiteenzetten welke regels en vereisten er in Den Haag gelden rondom het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart, waaronder de (her)keuringen, en welke kosten hieraan verbonden zijn voor de aanvrager? Zo neen, waarom niet?

Read More

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube