Commissie Ruimte 23-11-2016

Voorzitter,

De PVV kijkt met verbazing naar de daden van deze Wethouder. Hij goochelt zo met cijfers dat Hans Klok er een voorbeeld aan kan nemen. De PVV lijn is duidelijk, het liefst 0 asielzoekers en elke cent die hieraan besteed wordt, had vele malen beter aan andere zaken besteed kunnen worden. De PVV is tegen deze vorm van zelf Islamisering van Den Haag en zal zich dan ook met hand en tand er tegen blijven verzetten.

Voorzitter,

We hebben even een historisch overzichtje gemaakt van de fouten/misstanden op dit dossier. Leunt u even achterover en huiver:

- De chaos rond de tijdelijke noodopvang in het voormalige SZW gebouw. Deze Wethouder drukte de noodopvang er door en passeerde zo de Raad en de bewoners.
- Geen enkele keer heeft de Wethouder de omwonende van de toekomstige locaties voor statushouders vooraf op de hoogte gebracht. Daar ga je met je transparante bestuurscultuur.
- Tijdens de behandeling van de startnotitie huisvesting statushouders, op 4 oktober 2015, mochten met name tegenstanders de Raadszaal niet in. Zij moesten het debat achterin het stadhuis volgen via de tv.
- Voorrang statushouders bij huis ten koste van eigen bewoners terwijl de wettelijk verplichting is komen te vervallen.

Read More

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 21 november 2016

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Bent u bekend met het bericht ‘Gemeente Den Haag betreurt mislukken akkoord over bed-bad-brood’?*

2. Bent u met de PVV van mening het beleid t.a.v. uitgeprocedeerde asielzoekers niet gericht zou moeten zijn op het faciliteren van illegaliteit door o.a. bed-bad-brood voorzieningen maar op zo snel mogelijke uitzetting? Zo neen, waarom niet en welke aanpak staat u dan wel voor?

3. Kunt u aangeven hoeveel uitgeprocedeerde asielzoekers er op dit moment in Den Haag verblijven en waar? Zo neen, waarom niet? Zo ja, graag een gespecificeerd overzicht per locatie.

Read More

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 14 november 2016

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Bent u bekend met het bericht ‘Lespakket voor kweken begrip voor vluchteling’?*

Read More

poster-klein-verkiezingen

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube