SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 28 maart 2017

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Bent u bekend met het bericht: “Gehandicapte Thierry strijdt tegen gemeente Den Haag om verplichte keuring: ‘Het is onzin!’”[1]

Voor het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart volstaat in Leidschendam-Voorburg een verklaring van de huisarts. Den Haag eist een keuring van de GGD à €172,-.

2. Kunt u uiteenzetten welke regels en vereisten er in Den Haag gelden rondom het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart, waaronder de (her)keuringen, en welke kosten hieraan verbonden zijn voor de aanvrager? Zo neen, waarom niet?

Read More

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 27 februari 2017

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende aanvullende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad:

1. Bent u bekend met het bericht ‘Parkeren duur met handicap – Jaarkaart kost €555,-’?1

2. Bent u met de PVV van mening dat u zich als stadsbestuur moet schamen dat Den Haag op plek 4 staat van Nederlandse steden met de hoogste kosten voor gehandicaptenparkeervoorzieningen? Zo neen, waarom niet?2

3. Kunt u aan de PVV en onze inwoners uitleggen waarom de gehandicaptenparkeervoorzieningen in onze stad €555,- per jaar kosten, terwijl exact dezelfde faciliteiten in Ede slechts €88,50 kosten?! Zo neen, waarom niet?

Read More

Commissie Ruimte 23-11-2016

Voorzitter,

De PVV kijkt met verbazing naar de daden van deze Wethouder. Hij goochelt zo met cijfers dat Hans Klok er een voorbeeld aan kan nemen. De PVV lijn is duidelijk, het liefst 0 asielzoekers en elke cent die hieraan besteed wordt, had vele malen beter aan andere zaken besteed kunnen worden. De PVV is tegen deze vorm van zelf Islamisering van Den Haag en zal zich dan ook met hand en tand er tegen blijven verzetten.

Voorzitter,

We hebben even een historisch overzichtje gemaakt van de fouten/misstanden op dit dossier. Leunt u even achterover en huiver:

- De chaos rond de tijdelijke noodopvang in het voormalige SZW gebouw. Deze Wethouder drukte de noodopvang er door en passeerde zo de Raad en de bewoners.
- Geen enkele keer heeft de Wethouder de omwonende van de toekomstige locaties voor statushouders vooraf op de hoogte gebracht. Daar ga je met je transparante bestuurscultuur.
- Tijdens de behandeling van de startnotitie huisvesting statushouders, op 4 oktober 2015, mochten met name tegenstanders de Raadszaal niet in. Zij moesten het debat achterin het stadhuis volgen via de tv.
- Voorrang statushouders bij huis ten koste van eigen bewoners terwijl de wettelijk verplichting is komen te vervallen.

Read More

poster-klein-verkiezingen

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube