SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 28 maart 2017

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Bent u bekend met het bericht: “Gehandicapte Thierry strijdt tegen gemeente Den Haag om verplichte keuring: ‘Het is onzin!’”[1]

Voor het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart volstaat in Leidschendam-Voorburg een verklaring van de huisarts. Den Haag eist een keuring van de GGD à €172,-.

2. Kunt u uiteenzetten welke regels en vereisten er in Den Haag gelden rondom het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart, waaronder de (her)keuringen, en welke kosten hieraan verbonden zijn voor de aanvrager? Zo neen, waarom niet?

Read More

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 27 februari 2017

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende aanvullende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad:

1. Bent u bekend met het bericht ‘Parkeren duur met handicap – Jaarkaart kost €555,-’?1

2. Bent u met de PVV van mening dat u zich als stadsbestuur moet schamen dat Den Haag op plek 4 staat van Nederlandse steden met de hoogste kosten voor gehandicaptenparkeervoorzieningen? Zo neen, waarom niet?2

3. Kunt u aan de PVV en onze inwoners uitleggen waarom de gehandicaptenparkeervoorzieningen in onze stad €555,- per jaar kosten, terwijl exact dezelfde faciliteiten in Ede slechts €88,50 kosten?! Zo neen, waarom niet?

Read More

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 21 november 2016

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Bent u bekend met het bericht ‘Gemeente Den Haag betreurt mislukken akkoord over bed-bad-brood’?*

2. Bent u met de PVV van mening het beleid t.a.v. uitgeprocedeerde asielzoekers niet gericht zou moeten zijn op het faciliteren van illegaliteit door o.a. bed-bad-brood voorzieningen maar op zo snel mogelijke uitzetting? Zo neen, waarom niet en welke aanpak staat u dan wel voor?

3. Kunt u aangeven hoeveel uitgeprocedeerde asielzoekers er op dit moment in Den Haag verblijven en waar? Zo neen, waarom niet? Zo ja, graag een gespecificeerd overzicht per locatie.

Read More

poster-klein-verkiezingen

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube