SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 21 november 2016

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Bent u bekend met het bericht ‘Gemeente Den Haag betreurt mislukken akkoord over bed-bad-brood’?*

2. Bent u met de PVV van mening het beleid t.a.v. uitgeprocedeerde asielzoekers niet gericht zou moeten zijn op het faciliteren van illegaliteit door o.a. bed-bad-brood voorzieningen maar op zo snel mogelijke uitzetting? Zo neen, waarom niet en welke aanpak staat u dan wel voor?

3. Kunt u aangeven hoeveel uitgeprocedeerde asielzoekers er op dit moment in Den Haag verblijven en waar? Zo neen, waarom niet? Zo ja, graag een gespecificeerd overzicht per locatie.

Read More

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 14 november 2016

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Bent u bekend met het bericht ‘Lespakket voor kweken begrip voor vluchteling’?*

Read More

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 10 november 2016

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Bent u bekend met het bericht ‘Onderdak voor 1.700 asielzoekers’?*

2. Kunt u aangeven om hoeveel zelfstandige woningen het zal gaan als men praat over het ‘opnemen van een kleine duizend extra statushouders’? Hoeveel via de reguliere toewijzing door woningcorporaties en/of het ontwikkelen van nieuwe huisvestingslocaties. Kunt u toezeggen dat dit niet ten koste zal gaan van de eigen inwoners die nu op de wachtlijst staan voor een toewijzing van een woning? Zo nee, waarom niet?

Read More

poster-klein-verkiezingen

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube