Wat de PVV Den Haag betreft heeft het college vandaag een misplaatst jubelverhaal gepresenteerd met haar programmarekening. Zo wordt er gepronkt met een positief resultaat van €57,1 miljoen, maar een blik op de cijfers leert ons dat de werkelijkheid een stuk mistroostiger is.

Den Haag telt vandaag de dag maar liefst 13.000 personen met een WW-uitkering, 38.000 niet-werkende werkzoekenden en ruim 27.081 bijstandsontvangers. Het tekort op de bijstandsverlening bedroeg in 2016 maar liefst €48,2 miljoen! Dit geeft fijntjes aan dat de coalitie na drie jaar besturen en peperdure plannen netto niets opgeschoten is.

Sportief gelukkig weer in de lift; maar niet wegduiken voor financiële situatie van onze trots

Groep de Mos en de PVV in de Haagse gemeenteraad zien met grote vreugde dat ADO na twee opeenvolgende overwinning zich op sportief gebied heeft weten te herpakken, maar beide partijen zijn niet gerust over de financiële situatie van ADO, die door wethouder De Bruijn wordt omschreven als 'zeer zorgelijk'.

"De wethouder kan wel een brief schrijven, maar wij hadden liever gezien dat hij ervoor had gezorgd dat het door de Ondernemerskamer opgelegde onderzoek in volle gang had geweest. Wij vernemen van interne bronnen dat het onderzoek naar wat zich bij ADO heeft afgespeeld sinds het moment dat de aandelen aan United Vansen zijn overgedaan nooit is ingesteld", aldus Elias van Hees en Richard de Mos, die zich zorgen maken over de toekomst van de club.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 5 april 2017

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Bent u bekend met het bericht “Vechtpartij bij Turks referendum Den Haag”?*

2. Kunt u aangeven wat de oorzaak van deze vechtpartij was? Wat zegt deze vechtpartij over het democratische gehalte van de stemming over dit referendum?

3. Wat zijn de kosten die de gemeente gemaakt heeft voor het mogelijk maken van het stemmen op deze manier, inclusief de kosten voor bewegwijzering in het Turks en de beveiliging? Had er niet gewoon schriftelijk gestemd kunnen worden voor dit referendum, dat tot doel heeft van Turkije een dictatuur te maken?

poster-klein-verkiezingen

Meldpunt voorrangsbeleid sociale huurwoningen

Meldpunt

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube