SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 17 januari 2017

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad:

1. Bent u bekend met het bericht ‘Snelheid hulpdiensten onder druk door files’?[1]

In het rapport van Veiligheidsregio Haaglanden staat: ‘Den Haag heeft het hoogste congestion level van Nederland waarbij een vertraging kan oplopen tot 48%. Dit zorgt met name voor spanningen op de opkomsttijden van hulpdiensten.’[2]

2. Kunt u aangeven waarom TomTom, de ANWB en nu ook de veiligheidsdiensten de problemen t.a.v. de bereikbaarheid van onze stad wel signaleren en erkennen en u als wethouder van verkeer en vervoer van Den Haag niet?

3. Wat is uw reactie op de constatering van de veiligheidsregio Haaglanden dat de aanrijtijden van ambulances, brandweer- en politieauto’s onder druk staan in Den Haag?

De PVV in de Haagse gemeenteraad heeft schriftelijke vragen gesteld over het bericht dat Abou Jahjah een bezoek zou brengen aan theater De Vaillant in de Schilderswijk. De partij wil weten of het bericht klopt dat de Belgisch-Libanese schrijver in Den Haag een platform krijgt.

PVV-raadslid Elias van Hees: “Deze man is een notoire Jodenhater en Hezbollah-huisvriend, die gepleit heeft voor het invoeren van de sharia via het democratisch bestel. Een week geleden nog verdedigde deze islamist een terroristische aanslag in Jeruzalem. Deze man de ruimte bieden in een nota bene door de gemeente gesubsidieerd theater in de Schilderswijk, een wijk waar al teveel islamfanaten zijn en de Jodenhaat al alomtegenwoordig lijkt, zou een heel verkeerd signaal zijn. We willen de garantie van het stadsbestuur dat er in Den Haag geen dergelijk haatcircus zal plaatsvinden op kosten van de belastingbetaler!”

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 15 december 2016

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Bent u bekend met de uitspraken van de PvdA wethouder SWWS in het Algemeen Dagblad van 15 december jl. over de mislukte inburgering en deelt het college dit standpunt?*

2. Geeft u het faliekant mislukken van de jarenlange open grenzen politiek toe? Zo nee, welke toegevoegde waarde hebben mensen in uw ogen voor ons land als ze niet eens hun inburgeringsexamen halen en de Nederlandse taal leren?

3. Wat is er mis met mensen zelf te laten betalen voor hun inburgering en de taaleis in de bijstand keihard te handhaven, zodat mensen worden gedwongen zich aan te passen?

poster-klein-verkiezingen

Meldpunt voorrangsbeleid sociale huurwoningen

Meldpunt

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube