SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 21 november 2016

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Bent u bekend met het bericht ‘Gemeente Den Haag betreurt mislukken akkoord over bed-bad-brood’?*

2. Bent u met de PVV van mening het beleid t.a.v. uitgeprocedeerde asielzoekers niet gericht zou moeten zijn op het faciliteren van illegaliteit door o.a. bed-bad-brood voorzieningen maar op zo snel mogelijke uitzetting? Zo neen, waarom niet en welke aanpak staat u dan wel voor?

3. Kunt u aangeven hoeveel uitgeprocedeerde asielzoekers er op dit moment in Den Haag verblijven en waar? Zo neen, waarom niet? Zo ja, graag een gespecificeerd overzicht per locatie.

4. Hoeveel uitgeprocedeerde asielzoekers verblijven er, naar schatting, ‘onder de radar’ in Den Haag?

5. Hoeveel gemeentelijk geld gaat/ging er direct en indirect naar (de opvang en begeleiding van) uitgeprocedeerde asielzoekers? Graag een gespecificeerd jaarlijks overzicht van de periode 2010-nu.

6. Bent u bereid de peperdure facilitering van illegaliteit en alle opvang en begeleiding van uitgeprocedeerde asielzoekers, oftewel illegalen, per direct te stoppen? Zo neen, waarom niet?


Namens de Partij voor de Vrijheid,

Willie Dille


* http://www.omroepwest.nl/nieuws/3289391/Gemeente-Den-Haag-betreurt-mislukken-akkoord-over-bed-bad-brood

Den Haag Verkiezingen

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube