Commissie Ruimte 23-11-2016

Voorzitter,

De PVV kijkt met verbazing naar de daden van deze Wethouder. Hij goochelt zo met cijfers dat Hans Klok er een voorbeeld aan kan nemen. De PVV lijn is duidelijk, het liefst 0 asielzoekers en elke cent die hieraan besteed wordt, had vele malen beter aan andere zaken besteed kunnen worden. De PVV is tegen deze vorm van zelf Islamisering van Den Haag en zal zich dan ook met hand en tand er tegen blijven verzetten.

Voorzitter,

We hebben even een historisch overzichtje gemaakt van de fouten/misstanden op dit dossier. Leunt u even achterover en huiver:

- De chaos rond de tijdelijke noodopvang in het voormalige SZW gebouw. Deze Wethouder drukte de noodopvang er door en passeerde zo de Raad en de bewoners.
- Geen enkele keer heeft de Wethouder de omwonende van de toekomstige locaties voor statushouders vooraf op de hoogte gebracht. Daar ga je met je transparante bestuurscultuur.
- Tijdens de behandeling van de startnotitie huisvesting statushouders, op 4 oktober 2015, mochten met name tegenstanders de Raadszaal niet in. Zij moesten het debat achterin het stadhuis volgen via de tv.
- Voorrang statushouders bij huis ten koste van eigen bewoners terwijl de wettelijk verplichting is komen te vervallen.

Voorzitter,

Nu wat voorbeelden van aangewezen plekken, die voor geen enkel weldenkend mens te bevatten zijn.

- Huisvesting statushouders tegenover Joods gebedshuis (pompstationsweg 14);
- Huisvesting statushouders in gebouw Aloysius College terwijl daar les gegeven wordt aan middelbare scholieren;
- Huisvesting statushouders in vleugel verpleeghuis de Lozerhof.

Voorzitter,

Het moge duidelijk zijn dat deze Wethouder er een enorme bende van maakt.

Voorzitter,

Deze Wethouder heeft lak aan draagvlak, alle vreselijke plannen gaan hoe dan ook door, draagvlak of niet. De eigen inwoners laat hij in de kou staan terwijl hij statushouders pampert waar hij kan. Ook de vragen van de PVV over totale kosten van dit Islamiseringsproject zijn nog steeds niet beantwoord.

Voorzitter,

Na deze kleine terugblik nog even naar de laatste brief. Wat is nu waar en wat is nu niet waar? Welke cijfers kloppen er wel en welke niet? De PVV kan dit Hans Klok gedrag echt niet volgen. Natuurlijk is de PVV blij als er minder statushouders gevestigd gaan worden dan afgesproken, maar het feit blijft dat deze Wethouder de Raad volledig moet informeren en dat is niet gebeurd.

Voorzitter,

Tot slot een vraag over het volgende; er is besloten dat het niet wenselijk is om grote hoeveelheden statushouders te vestigen gedurende de laatste 2 weken van het jaar. Waarom niet? Hoogopgeleide raketgeleerden brengen toch geen enkel veiligheidsrisico met zich mee? Of is de Wethouder toch niet zo overtuigd van het geciviliseerde aangepaste denken van deze groep?

Den Haag Verkiezingen

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube