SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 29 november 2016

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad:


1. Bent u bekend met het bericht ‘Haagse horeca moet diverser. Adviesrapport voor gemeente niet gebruikt’?*

2. Kunt u aangeven of de beweringen in dit bericht kloppen? Zo ja, op welke onderdelen wel en op welke niet?

3. Kunt u aangeven op welke datum de gemeente het betreffende adviesrapport van het onderzoeksbureau Van Spronsen & Partners ontvangen heeft? Zo neen, waarom niet?

4. Is het juist dat de wethouder het bestaan van dit onderzoek tegenover de gemeenteraad heeft ontkend? Zo ja, waarom? Bent u met de PVV van mening dat de wethouder hier zijn boekje ver te buiten is gegaan? Zo neen, waarom niet?

5. Klopt het dat er op grond van de wet Openbaarheid van Bestuur gevraagd is om het betreffende rapport en dat de gemeente daarop heeft geantwoord dat het gevraagde onderzoek niet bestaat? Zo ja, waarom en hoe valt dit (juridisch) te verantwoorden?

6. Kunt u uitleggen waarom de wethouder dit rapport zo angstvallig geheim heeft proberen te houden? Zo neen, waarom niet?

7. Bent u met de PVV van mening dat het achterhouden van bestaande rapporten het vertrouwen van burgers en de gemeenteraad in de informatieverstrekking van het college schaadt? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat gaat het college hiertegen doen?

8. Bent u bereid het betreffende adviesrapport van het onderzoeksbureau Van Spronsen & Partners alsnog naar de gemeenteraad te sturen en openbaar te maken? Zo neen, waarom niet?


Namens de Partij Voor de Vrijheid,

Andre Elissen


* De Telegraaf, katern Haagland, T14, d.d. 29-11-2016 - http://www.telegraaf.nl/dft/ondernemen/branche-beeld/27125909/___Haagse_horeca_moet_diverser___.html

Den Haag Verkiezingen

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube