SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 02 december 2016

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad:


1. Bent u bekend met de berichten dat Othman al-Khamees, fondsenwerver van terreurorganisatie Al-Nusra (toen nog samenwerkend met Al Qaida), heeft deelgenomen aan de vrijwilligerspatrouilles in de Schilderswijk tijdens de jaarwisseling 2013-2014?*

2. Kunt u bevestigen dat Othman al Khamees als vrijwilliger is ingezet tijdens Oud en Nieuw in de Schilderswijk? Zo ja, hoe lang bent u hiervan al op de hoogte en hoe beoordeelt u dit in termen van (on)wenselijkheid en veiligheidsrisico’s dat dergelijke levensgevaarlijke personen hiervoor worden ingezet? Zo nee, bent u bereid te onderzoeken of de berichtgeving klopt en de gemeenteraad daarover voor de raadsvergadering van 15-12 a.s. te informeren?

3. Is het college bekend met nog meer radicale deelnemers die tijdens de afgelopen jaarwisselingen zijn ingezet als vrijwilliger in Den Haag? Zo ja, wie zijn dit geweest?

4. Bent u met de PVV van mening dat dit wederom bevestigt en hardmaakt dat samenwerken met welke salafistische moskee of organisatie dan ook op het gebied van orde en handhaving zeer ongewenst is? Zo neen, waarom niet? Zo ja, is dit voor u eindelijk de druppel om over te gaan tot de beëindiging van de samenwerking met de Haagse salafistische As-Soennah moskee, conform de in de Tweede Kamer aangenomen motie?**

5. Bent u bereid om per direct te stoppen met alle vormen van islamitische ordehandhaving, ook die onder toezicht van de gemeente en de politie? Zo neen, hoe ver moet het komen, hoe erg moet het mis gaan, voor u de wijze beslissing neemt om hiermee te stoppen?

6. Bent u bereid deze vragen voor de raadsvergadering van 15-12, de laatste mogelijkheid van de Raad om dit nog voor de jaarwisseling aan de orde te stellen, te beantwoorden? Zo neen, waarom niet?


Namens de Partij voor de Vrijheid,

Karen Gerbrands

* https://twitter.com/SheikWatch/status/804420345167908864/photo/1
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/12/oudnieuw_assoennah_liet_alnusr.html

** www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z04833&did=2016D09936

Den Haag Verkiezingen

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube