SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 12 december 2016

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad:

1. Is het u bekend dat dat de Pakistaanse terroristenverheerlijker Khalil Sultan Siddiqi Ashrafi afgelopen weekend zeker 3 keer heeft opgetreden in Den Haag, te weten bij: Pakistan Centre The Hague, moskee Ghausia en moskee Noeroel islam?[i] Zo ja, wat vindt u hiervan? Zo neen, hoe is het mogelijk dat u hier geen weet van hebt?

2. Wat vindt u ervan dat deze sympathisant van moslimterrorist Mumtaz Qadri[ii] het afgelopen jaar zeker 6 keer in Den Haag is geweest?[iii]

3. Welke mogelijkheden heeft u als burgemeester/gemeente om predikers uit de stad te weren? Graag een overzicht van lichte naar zware ingrepen. Kunt u specificeren wanneer u deze instrumenten kunt inzetten en aangeven wanneer u ze voor het laatst toegepast heeft?

4. Nu wederom bevestigd is dat Haagse moskeeën en islamitische stichtingen hun deuren wagenwijd hebben open staan voor terroristenverheerlijkers: bent u bereid een streng controlebeleid te gaan voeren t.a.v. predikers en lofzangers die naar Den Haag toekomen om zo een einde te maken aan de gevaarlijke stoet van haatpredikers naar onze stad? Zo neen, waarom niet?

5. Welke maatregelen gaat u nemen tegen Pakistan Centre The Hague, moskee Ghausia en moskee Noeroel islam die deze terroristenverheerlijker hebben uitgenodigd om in onze stad te prediken?

6. Kunt u voor de periode 2014-2016 per jaar aangeven welke moskeeën en islamitische stichtingen in Den Haag subsidie en/of andere gemeentelijke bijdragen hebben ontvangen? Graag een totaal overzicht. Zo neen, waarom niet?

7. Bent u met de PVV van mening dat dit niet vanzelf stopt maar wel zo snel als mogelijk moet stoppen? Zo ja, bent u bereid om uw verantwoordelijkheid te nemen en alle moskeeën en stichtingen die een podium geven aan terroristenverheerlijkers, in het belang van de veiligheid van Den Haag en haar inwoners, te sluiten? Zo neen, waarom niet?

Namens de Partij voor de Vrijheid,

Karen Gerbrands

[i] Schema met optredens van Khalil Sultan Siddiqui Ashrafi begin december 2016 in Nederland:
https://www.facebook.com/pkinnl/photos/a.1125861030764748.1073741829.1093489767335208/1620241804659999/?type=3&theater

Zaterdag 10-12-2016, Pakistan Centre The Hague:
https://twitter.com/sheikwatch/status/807671552103870468

Zondag 11-12-2016, moskee Ghausia en moskee Noeroel islam:
https://twitter.com/SheikWatch/status/808004453555171329

[ii] Mumtaz Qadri is in Pakistan veroordeeld voor de moord op een gouverneur die streed tegen de blasfemiewet:
https://cvandaag.nl/pakistaanse-extremist-tegen-blasfemiewet-krijgt-doodstraf/

[iii] https://www.facebook.com/pkinnl/photos/a.1125861030764748.1073741829.1093489767335208/1620241804659999/?type=3&theater

http://pvvdenhaag.nl/index.php/nieuws/persberichten/1421-pvvden-haag-eist-uitleg-college-toch-terroristenverheerlijkers-bij-ramadanbijeenkomst-in-de-uithof

https://twitter.com/SheikWatch/status/805454275451162626

Den Haag Verkiezingen

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube