SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 15 december 2016

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Bent u bekend met de uitspraken van de PvdA wethouder SWWS in het Algemeen Dagblad van 15 december jl. over de mislukte inburgering en deelt het college dit standpunt?*

2. Geeft u het faliekant mislukken van de jarenlange open grenzen politiek toe? Zo nee, welke toegevoegde waarde hebben mensen in uw ogen voor ons land als ze niet eens hun inburgeringsexamen halen en de Nederlandse taal leren?

3. Wat is er mis met mensen zelf te laten betalen voor hun inburgering en de taaleis in de bijstand keihard te handhaven, zodat mensen worden gedwongen zich aan te passen?

4. Deelt u de mening van de PVV dat de échte oorzaak van de mislukte integratie en alle problemen van dien niet de centralisering van het integratiebeleid is, zoals u beweert, maar het open grenzen beleid en pamperklimaat van uw PvdA? Zo neen, waarom niet?

5. Hoeveel ‘nieuwkomers’ telt Den Haag die de Nederlandse taal niet (voldoende) machtig zijn en/of de Nederlandse normen, waarden en gebruiken niet (genoeg) kennen? Hoeveel hiervan hebben na 2 jaar hun inburgeringsexamen nog niet behaald en hoeveel niet na 3 jaar (en voldoen dus niet aan de wettelijke termijn)?

6. Deelt u onze mening dat mensen die zich niet (willen) aanpassen, niets te zoeken hebben in ons land, geen verblijfsvergunning behoren te krijgen en geen enkel recht zouden moeten hebben om op kosten van de hardwerkende Nerderlander hier hun hand op te houden? Zo neen, waarom niet? Zo ja, gaat u bij het kabinet bepleiten dat deze mensen onmiddellijk een enkeltje moeten nemen naar hun land van herkomst?


Namens de Partij voor de Vrijheid,

Elias van Hees Karen Gerbrands


*p 1 en p13

Den Haag Verkiezingen

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube