Donderdag 6 juli vond er weer een Raadsvergadering plaats. Hieronder kun je de standpunten van de PVV teruglezen.

Mondelinge vragen PVV over Herontwikkeling Vitalizee/Legoland
Op initiatief van de PVV is er gesproken over de ontwikkeling van Legoland op Scheveningen. De PVV is groot voorstander van de komst van Legoland naar de badplaats, maar vindt wel het proces in de juiste volgorde doorlopen moet worden. Het college liet de Raad onlangs weten dat het bedrijf achter Legoland later dan voorzien een besluit zou nemen, maar dat de gemeente door zou gaan met de ontwikkeling. De PVV is van mening dat de gemeente geen onomkeerbare stappen moet zetten tot er een definitief ‘ja’ is van de aandeelhouders. De PVV is tegen het stukslaan van belastinggeld. De PVV-motie die het college oproept om pas op de plaats te maken, kreeg steun van de gehele Raad.

Tweeminutendebat Juliana van Stolberglaan 148
Vorige week kwam de ontwikkelaar die op de plek van het voormalige TNO-gebouw vier woontorens wil bouwen met een aangepast plan. De woontorens worden, na hevig verzet van de omwonenden, minder hoog en ook komen er minder woningen. De PVV heeft altijd aan de kant van de bewoners gestaan. Wij zijn dan ook blij dat het aangepaste plan dat door de bewoners gesteund wordt ook door de gemeenteraad omarmd wordt.

Voorstel van het college inzake uitbreiding Madurodam
Na jaren van overleg is gisteren eindelijk het definitieve besluit genomen dat Madurodam mag uitbreiden. De PVV heeft de uitbreiding van begin af aan gesteund. Wat de PVV betreft heeft Madurodam haar stinkende groene best gedaan en dat had wat ons betreft allemaal wel wat minder gekund. Madurodam is een Haags icoon waar we trots op moeten zijn en die we moeten behouden voor onze stad.

Voorjaarsnota /Algemene beschouwingen
Wat de PVV betreft zijn de Algemene Beschouwingen zoals die dit jaar weer in de Raad gehouden werd, een zinloze bijeenkomst. Er is nog geen begroting, dus er valt niet te reflecteren op de toekomstplannen van het college. De PVV zag deze bespreking dat ook meer als een algemene politieke NA-beschouwing. Punten die de PVV heeft benoemd zijn: de islamisering van Den Haag, de instroom van duizenden statushouders, de grote tekorten op de bijstand en de oververtegenwoordiging van Marokkanen in de misdaadstatistieken.

Tijdens de behandeling kreeg de PVV van D66 de vraag: ‘Wat is een Nederlandse stad?’ Deze vraag stellen, legt precies het probleem bloot. De PVV wil dat Den Haag weer de stad wordt waar de Nederlandse vlag wappert en niet de Turkse op het stadhuis, waar gewoon normaal Nederlands gesproken wordt, waar jongens en meisjes niet gescheiden gymmen, waar je als homo of lesbiënne hand in hand over straat kunt, waar je als vrouw niet thuis wordt gehouden door je man omdat die vanwege de cultuur de baas is. Waarin ouderen veilig over straat durven en goede zorg krijgen. Waarin voldoende woningen beschikbaar zijn. Waarin woning - en - werkzoekenden niet worden verdrongen door statushouders en arbeidsmigranten. Waarin werkenden die hun auto nodig hebben niet de stad worden uit gepest. Waarin scholen en instellingen niet toegeven aan de islamitische cultuur, maar de nadruk leggen op Haagse en Nederlandse normen en waarden. De stad van ADO Den Haag. Van vlaggetjesdag, van kerstfeest mét kerstboom en een sint met zwarte pieten. Een stad waar de Nederlandse vlag wappert op scholen en onderwijsinstellingen omdat we trots zijn op onze Nederlandse cultuur. Dat is wat Den Haag nodig heeft en wat de PVV de stad zal geven.

Den Haag Verkiezingen

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube