SCHRIFTELIJKE VRAGEN

 

Den Haag, 5 september 2017

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Bent u bekend met de berichten: ‘Waarom de overheid geen greep krijgt op islamitisch oliegeld’* en ‘Koeweit spekt moskeeën met miljoenen’** ?

2. Welke Haagse moskeeën en islamitische organisaties staan er op de lijst die Koeweit met Nederland heeft gedeeld? Hoeveel geld hebben zij in totaal ontvangen en van wie?

3. Kunt u aangeven welke Haagse moskeeën en islamitische instellingen transparant zijn over hun (buitenlandse) inkomstenbronnen en welke niet? Graag een gespecificeerd overzicht.

4. Bent u met de PVV van mening dat er inzicht moet komen in de (ongewenste) buitenlandse financieringen aan Haagse moskeeën en stichtingen? Zo ja, bent u bereid hier onderzoek naar te (laten) doen, zodat we weten wie er aan de touwtjes trekt binnen de Haagse islamitische instellingen? Zo neen, waarom niet?

5. Heeft u kennis genomen van het feit dat de Haagse salafistische As-Soennahmoskee donaties heeft ontvangen van de Koeweitse Stichting voor Humanitair Werk (KSHW) welke omstreden oprichters en leden heeft die onder meer haatdragende teksten tegen Joden uiten en geweld tegen ongehoorzame vrouwen goedkeuren? Zo ja, acht u dit wenselijk in Den Haag met het oog op de veiligheid van onze inwoners en de kernwaarden zoals we die in Nederland kennen, zoals gelijkheid van man en vrouw, homo en hetero, et cetera?

6. Gaat u eindelijk tot sluiting van de Haagse salafistische As Soennahmoskee over nu deze moskee ook gelieerd wordt aan een zeer omstreden Koeweitse financierder na een lange reeks van onacceptabele kwesties zoals illegale shariahuwelijken, shariarechtspraak, preken vol haat, de banden met fondsenwerver Othman al-Khamees van de terreurorganisatie Al-Nusra (toen nog samenwerkend met Al Qaida), et cetera? Zo neen, wat is er voor nodig om u de ogen te doen openen?

Namens de Partij Voor de Vrijheid,

Karen Gerbrands

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/09/04/waarom-de-overheid-geen-greep-krijgt-op-islamitisch-oliegeld-12835133-a1572232
** https://www.nrc.nl/nieuws/2017/09/04/koeweit-spekt-moskeeen-met-miljoenen-12760508-a1572260

Beantwoording schriftelijke vragen:
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5902522/1/RIS297770%20Beantwoording%20sv%20Geen%20greep%20op%20islamitisch%20oliegeld%20Koeweit