De PVV-fractie in Den Haag is er door bewoners uit Duindorp op gewezen dat er een gevaarlijke verkeersituatie is ontstaan. Verkeerswoordvoerder Tim Vermeer: “Op de Zeezwaluwstraat is het sinds kort mogelijk om uit de duinen Duindorp in te fietsen. De fietsers hebben een aardige snelheid door de achterliggende duinen, hierdoor zijn er al meerdere keren bijna ongelukken gebeurd.” De PVV is van mening dat extra verkeersborden en haaientanden de verkeersveiligheid kunnen verbeteren. Vermeer: “De fietsers bewust maken van de kruising voorkomt ongelukken, daar kan niemand tegen zijn.”

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 7 september 2017

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Bent u bekend met de nieuwe verkeerssituatie op de kruising van de Zeezwaluwstraat, namelijk dat het sinds kort mogelijk is om vanuit de duinen Duindorp in te fietsen?

2. Bent u ervan op de hoogte dat bewoners in Duindorp zich grote zorgen maken over de vele bijna-ongelukken die er op deze locatie plaatsvinden tussen fietsers en automobilisten?

3. Deelt u de mening van de PVV dat het net geplaatste verkeersbord vanaf de duinkant slecht te zien is? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt u de mening van de PVV dat fietsers, doordat ze van een duin af fietsen, sneller gaan dan normaal en dat zij er daarom alert op gemaakt moeten worden dat zij een autoweg naderen om (bijna-) ongelukken te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u bereid extra waarschuwingstekens aan te brengen, zoals haaientanden en een extra verkeersbord aan de linkerkant van de weg, zodat de fietsers beter gewaarschuwd worden voor de kruising, aangezien zij daar geen voorrang hebben? Zo nee, waarom niet?

Namens de Partij Voor de Vrijheid,

Tim Vermeer


Beantwoording schriftelijke vragen:
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5766317/1/RIS297797%20Beantwoording%20SV%20Verkeersonveilige%20situatie%20op%20de%20Zeezwaluwstraat