De Partij voor de Vrijheid in de Haagse gemeenteraad is ontsteld over de geldsmijterij à €70 miljoen door het college van D66, PvdA, HSP, VVD en CDA. De begroting 2018-2021 laat zien dat de vele tientallen miljoenen niet ten goede komen aan de hardwerkende Hagenaar en onze ouderen, maar door het stadbestuur worden stukgeslagen ten behoeve van de duizenden statushouders, falende inburgerings- en participatieplannen, de grote tekorten op de bijstand die Den Haag parten speelt en duurzaamheidshobby’s. Het college is totaal de weg kwijt!

PVV Den Haag fractievoorzitter Karen Gerbrands: “De werkloosheid is al jaren achtereen torenhoog, de bijstandsuitgaven zijn door de asielindustrie in één jaar tijd met €21 miljoen gegroeid naar ruim €371 miljoen, de stad islamiseert steeds verder onder de faciliterende leiding van dit college en islamitische predikers die haat spuwen jegens homo’s, ongelovigen en Joden kunnen in onze stad ongehinderd hun gang gaan. Door de huisvesting van duizenden met name islamitische statushouders zal de stad nog verder in verval raken. Voor de jeugdzorg stelt het college €7,2 miljoen extra beschikbaar, maar nergens wordt er geld vrijgemaakt voor de verontrustende trend dat een groot gedeelte van de Haagse moslimjeugd al op zeer jonge leeftijd radicaliseert. Het college lijkt het zo vlak voor de verkiezingen te druk te hebben met zichzelf cadeautjes geven en op de borst te kloppen, in plaats van deze zorgwekkende problemen aan te pakken.”

Dit wanbeleid van het college moet van tafel. Het kan én moet anders! Als het aan de PVV ligt, wordt Den Haag weer een Nederlandse stad waar de Nederlandse vlag wappert, waar Nederlands gesproken wordt en waar de Nederlandse normen en waarden prevaleren omdat we trots zijn op onze Nederlandse cultuur. Het is knettergek dat autochtone Hagenaars verdwijnen in een minderheidsgroepering en zich een vreemde voelen in de eigen wijk. Het is van de zotte dat de eigen inwoners nog langer moeten wachten op een nieuwe huurwoning, omdat duizenden statushouders van dit college voorrang hebben gekregen. Daarnaast vindt de PVV het van groot belang dat er verstandig wordt omgegaan met het geld van de Haagse inwoners. Er moet eindelijk eens flink worden ingezet op lastenverlaging in plaats van het subsidiëren van allerlei duurzaamheidshobby’s. Dat is beter voor de Haagse economie, werkgelegenheid en de portemonnee van de Hagenaar. Daarnaast wil de PVV dat de parkeerdruk wordt aangepakt door de aanleg van meer parkeerplaatsen en dat er meer geld komt voor de bereikbaarheid en de doorstroming van het verkeer in en naar onze stad. De PVV blijft zich daarnaast onverminderd inzetten voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers door het deregulatie, voor een betere zorg en voor veiligheid.

Den Haag Verkiezingen

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube