SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 13-11-2017

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de PVV de volgende vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad.

Onderwerp: Ongeregeldheden en geweld in de Schilderswijk na WK-plaatsing Marokko

1. Kunt u een uitgebreid feitenrelaas geven over de ongeregeldheden en het geweld dat heeft plaatsgevonden op zaterdagavond 11-11 jl. in de Schilderswijk? Zo neen, waarom niet?

2. Klopt het dat er zaterdagavond slechts 2 personen zijn aangehouden?1 Zo ja, kunt u verklaren waarom er die avond niet meer personen zijn aangehouden terwijl er o.a. voertuigen tot stoppen gedwongen werden, vuurwerk afgestoken werd, politie en ME bekogeld werden en een autoruit van een politieauto ingegooid werd?

De woordvoerder van de politie eenheid Den Haag geeft aan: “Personenauto’s werden eigenlijk tot stoppen gedwongen en inzittenden werden mishandeld en dat was voor ons het sein om in te grijpen. Uiteindelijk werd er gegooid met alles en nog wat. Ook vuurwerk afgestoken. Dat was voor ons het moment om de Mobiele Eenheid in te zetten.”2

3. Bent u met de PVV van mening dat er sprake was van openlijke geweldpleging en het niet voldoen aan bevel of vordering? Zo neen, waarom niet?

4. Kunt u aan de PVV en de rest van de inwoners van Den Haag uitleggen waarom de straten niet zijn leeggeveegd terwijl er sprake was van strafbare feiten en het overtreden van het samenscholingsverbod zoals dat is vastgelegd in de Haagse APV?3

5. Klopt het dat er mannen met bivakmutsen en maskers op straat liepen? Zo ja, waarom is er niet tegen deze lieden opgetreden terwijl in de Haagse APV is vastgelegd dat dit verboden is?4

6. Zijn er agenten en/of ME’ers gewond geraakt tijdens deze ongeregeldheden in de Schilderswijk?

7. Kunt u aangeven hoeveel schade er door de relschoppers is aangericht aan de openbare ruimte en aan particulier bezit? Wordt de schade aan de openbare ruimte verhaald op de daders? Zo neen, waarom niet?

8. Zullen er n.a.v. deze ongeregeldheden nog meer aanhoudingen worden verricht?

9. Worden de kosten van de inzet van politie en de ME verhaald op het reltuig? Zo neen, waarom niet?

10. Deelt u het principe van de PVV ‘soft waar het kan, hard waar het moet’ als het gaat om politie-inzet en bent u het met de PVV eens dat er geen twijfel over kan bestaan dat het zaterdagavond hard had gemoeten? Zo neen, waarom niet?

11. Kunt u, met het oog op het WK in de zomer van 2018, toezeggen dat er keihard opgetreden zal worden indien zich opnieuw ongeregeldheden zullen voordoen in de Schilderswijk?

12. Kunt u garanderen dat u dit ontoelaatbare gedrag niet zult belonen met het gratis openstellen van sporthallen of anderszins om de Marokkaanse gemeenschap in toom te houden tijdens het WK van komende zomer?5 Zo neen, bent u met de PVV van mening dat er een volstrekt verkeerd signaal uit gaat van het belonen van wangedrag, omdat dergelijk gedrag niet beloond maar bestraft dient te worden?

Namens de Partij voor de Vrijheid,

Andre Elissen

1 https://www.politie.nl/nieuws/2017/november/12/06-den-haag-onrust-na-kwalificatie-wk-voetbal-marokko.html 
2 https://www.omroepwest.nl/nieuws/3546922/Politie-greep-in-bij-Marokkaanse-feestvreugde-na-mishandeling-automobilisten 
3 http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/'s-Gravenhage/11313/11313_33.html 
4 http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/'s-Gravenhage/11313/11313_33.html , Artikel 2.1 Samenscholing en ongeregeldheden, lid 3.
5 https://www.ad.nl/den-haag/politie-evalueert-geweld-schilderswijk~a1788de2/ 


Beantwoording schriftelijke vragen:
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5992417/1/RIS298387%20Beantwoording%20SV%20Ongeregeldheden%20en%20geweld%20in%20de%20Schilderswijk%20na%20WK-plaatsing%20Marokko