Vandaag werd bekend dat de fileschade in Nederland boven de miljard euro is gestegen. De PVV in Den Haag wil dat het college onderzoekt hoe groot de fileschade voor Den Haag is. PVV raadslid Tim Vermeer: “De automobilist en de ondernemer staan in en rondom Den Haag constant vast door de vele files en opstoppingen. Het verbaast dan ook niet dat Den Haag de afgelopen collegeperiode tot 2 maal toe is uitgeorpen tot filehoofdstad van Nederland. Dat brengt onze stad en het Haagse ondernemersklimaat veel schade toe.” Om hoeveel schade het gaat, is echter niet inzichtelijk.  Terwijl dit college net doet alsof haar neus bloedt, wil de PVV nu eindelijk actie: “Dit college heeft afgelopen jaren de bereikbaarheid van de stad laten versloffen, met alle desastreuze gevolgen van dien. Het wordt tijd voor een inhaalslag”, aldus Vermeer.


SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 8 december 2017

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Bent u bekend met het bericht ‘Schade door files loopt op’?*

2. Kunt u aangeven hoe groot de fileschade voor ondernemers en vervoerders in Den Haag is? Zo neen, waarom niet en bent u bereid hier onderzoek naar te doen?

3. Deelt u de mening van de PVV dat een goede bereikbaarheid per weg bijdraagt aan een goed vestigings- en ondernemersklimaat in onze stad? Zo neen, waarom niet?

4. Indien u de vorige vraag met ja heeft beantwoord, kunt u aangeven welke effectieve maatregelen u de afgelopen periode genomen heeft, die aantoonbaar de fileschade hebben doen verminderen? Zo neen, waarom niet?

5.  Deelt u de mening van de PVV dat met de aantrekkende economie het college het bestrijden van files en het verlagen van de fileschade als topprioriteit moet maken in haar bereikbaarheidsbeleid? Zo neen, waarom niet?

Namens de Partij voor de Vrijheid,

Tim Vermeer

* https://www.telegraaf.nl/financieel/1406777/schade-door-files-loopt-op

Zie beantwoording schriftelijke vragen:

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/6175787/1/RIS298616%20Beantwoording%20SV%20%27Fileschade%20in%20Den%20Haag%27