De PVV fractie in Den Haag is met stomheid geslagen nu blijkt dat de gemeente orac’s wil plaatsen in Duindorp tegen de wil van de direct omwonenden. PVV-raadslid Tim Vermeer: ”De PVV vindt het onbegrijpelijk dat hier niet naar de Duindorpers wordt geluisterd. Zij willen dat ding niet voor hun deur en bovendien gaat het ten koste van schaarse parkeerplaatsen. Reden genoeg om de plaatsing te annuleren.” De PVV maakt zich zorgen over het plaatsingsbeleid van de gemeente: “Steeds weer verdwijnen er meer parkeerplaatsen door orac’s en laadpalen, net zo lang tot dat de gemeente de norm haalt om betaald parkeren overal in Den Haag in te voeren. De PVV vindt dat schandelijk en wil dat de gemeente stopt met dit smerige beleid”, aldus Vermeer. ​

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 14 december 2017

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1.Bent u bekend met het bericht ‘Vuilcontainer is niet nodig - Duindorpers fel tegen plaatsing’?*

2.Kunt u aangeven waarom de gemeente de loopafstanden tot de orac belangrijker vindt dan de toch al schaarse parkeerplaatsen in Duindorp? Zo neen, waarom niet?

3. Kunt u aangeven waarom de bezwaren van de Duindorpers zijn afgewezen en waarom u niet fatsoenlijk met hen in gesprek bent gegaan en ook niet wilt gaan? Zo neen, waarom niet?

4. Bent u bereid de plaatsing van de orac’s te annuleren gelet op de bezwaren van de direct omwonenden? Zo neen, wat is er voor nodig om u wel gevolg te doen geven aan de kritiek van de bewoners?

5. Deelt u de mening van de PVV dat Duindorp van de Duindorpers is en dat dergelijke aanpassingen en ingrepen in de openbare ruimte tijdig en beter met de bewoners besproken moeten worden? Zo neen, waarom niet? Zo ja, waarom is dat in dit geval dat niet voldoende gedaan gelet op de kritiek van de bewoners?

Namens de Partij voor de Vrijheid,

Tim Vermeer

* De Telegraaf, katern ‘Haagland’, p. T14, d.d. 14-12-2017

 

Beantwoording schriftelijke vragen:
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/6097068/1/RIS298717%20Beantwoording%20sv%20%27Vuilcontainer%20die%20niet%20nodig%20is%20op%20Duindorp%27