SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 11 januari 2018

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende aanvullende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

Vandaag is er door Follow The Money een kritisch artikel gepubliceerd over The Hague Security Delta. Het uitgebreide artikel ‘De Haagse bluf van The Hague Security Delta’1 is het tweede artikel in vier maanden tijd met een kritische boodschap over The Hague Security Delta. Eind 2017 kwam De correspondent met schokkende conclusies in het artikel ‘Ze moesten Nederland veiliger maken, maar bouwden vooral luchtkastelen’2. De PVV wil een uitgebreide reactie van de wethouder.

1. Bent u bekend met het artikel ‘De Haagse bluf van The Hague Security Delta’; het tweede zeer kritische artikel over The Hague Security Delta in nog geen vier maanden tijd?

2. Kan het college een uitgebreide schriftelijke reactie geven op de constateringen en conclusies in het artikel van Follow The Money over The Hague Security Delta en daarbij ten minste duidelijkheid geven over:

- De prestaties van The Hague Security Delta;
- De economische (netto) meerwaarde van The Hague Security Delta;
- De exacte besteding van de (aanvullende) subsidiegelden door The Hague Security Delta;
- De constatering dat het voor ondernemers in de cybersecurity-sector haast onmogelijk
is/wordt gemaakt om buiten The Hague Security Delta subsidie aan te vragen bij de
gemeente?

Zo neen, waarom niet?

Namens de Partij voor de Vrijheid,

Andre Elissen

1 https://www.ftm.nl/artikelen/de-haagse-bluf-van-the-hague-security-delta?share=1
2 https://decorrespondent.nl/7334/ze-moesten-nederland-veiliger-maken-maar-bouwden-vooral-luchtkastelen/357143798-dd2fef52

 

Zie beantwoording schriftelijke vragen:
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/6264908/1/RIS298862%20Beantwoording%20SV%20Haagse%20bluf%20vanThe%20Hague%20Security%20Delta